บ้าน วิดีโอ เพลย์ลิสต์ เกี่ยวกับเรา เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
Thai
loading

Boiler Steam Drum, Custom Boiler Parts

Boiler Steam Drum
January 13, 2021
การพูดคุย
The boiler steam drum is the most important pressure vessel in industrial boilers for storing hot water and steam. In an industrial boiler pipe system, not all hot water can be fully evaporated into steam, but rather, a mixture of steam and hot water. Because saturated hot water needs more heat for conversion into steam, a boiler steam drum is a required piece of equipment. The steam drum separates hot water and steam, where the mixture still flows back for reheating through a down comer.
Related Videos

Pipe chamfering

วิดีโออื่นๆ
January 26, 2021

Automatic argon arc welding

วิดีโออื่นๆ
January 26, 2021

Serrated fin tube welding and assembling

วิดีโออื่นๆ
July 27, 2022

membrane wall manufacturing

วิดีโออื่นๆ
July 27, 2022

Production Process

วิดีโออื่นๆ
July 30, 2022

DIFFERENT KINDS OF WATER WALL PANELS

วิดีโออื่นๆ
September 27, 2022

H fin tube economizer

Boiler Fin Tube
January 13, 2021

tube polishing

Boiler Fin Tube
January 13, 2021